Zastupanje preduzeća za proizvodnju softvera za simulaciju saobraćajnih nezgoda i dinamiku kretanja vozila

Pomoć pri kupovini i obuka za upotrebu softvera

U slučaju zainteresovanog kolege veštaka za nabavkom i obukom nekog od softvera za simualciju saobraćajnih nezgoda i dinamiku kretanja motornih vozila nudimo konkretnu pomoć.

illustration 1

Obuka

CVP Centar za veštačenja i procene je u jesen 2009. godine izvršio obuku za upotrebu softvera za simulaciju SN Virtual Crash 2.2 u Bosni i Hercegovini prema programu reforme obrazovnog sistema koji sprovodi Evropska komisija za razvoj.

Program reforme nosi naziv EU VET i Centar za veštačenja i procene je ispred donatora SEHA company iz Ankare i kreatora softvera Virtual Crash iz Slovačke i Mađarske za račun Evropske komisije za razvoj izvršila tri seta obuke od po dva dana u tri izabrana grada Bosne i Hercegovine.

Tom prilikom su izdati odgovarajući certifikati.

Tribine i savetovanja

CVP Centar za veštačenja i procene je u proleće i jesen 2008. godine održao dve tribine na temu od nastanka saobraćajne nezgode do presude na kojoj su prisustvovali svi učesnici u navedenom lancu, odnosno:

Policija → Tužilaštvo → Veštačenje → Sud → Osiguravači.

Tom prilikom su izvršeni eksperimenti realnih sudara koji se nalaze prikazani u drugim delovima ovog sajta.