Istraživanje sudara

Eksperiment sudara

Jedino preduzeće koje organizuje i izvodi eksperimente realnih sudara u cilju provere metoda rada, usavršavanja, animiranja javnosti na značaj i probleme iz oblasti bezbednosti u saobraćaju.

U toku 2008 godine CVP Centar za veštačenja i procene je organizovalo dve Tribine iz oblasti bezbednosti u saobraćaju sa aspekta problema sudske prakse od uviđaja preko veštačenja do sudske presude pri čemu su izvedena ukupno 4 posebna sudara gradskih autobusa, biciklista i putničkih automobila sa lutkama na biciklovima.

Zaposleni u preduzeću se ne bave samo veštačenjima nego šire sagledavaju probleme iz oblasti veštačenja u saobraćaju, mašinstvu, poljoprivredi, građevini i ekonomiji.

Aktivnosti preduzeća su usmerene i ka popularizaciji oblasti veštačenja kroz povišenje kvaliteta rada i poboljšanu koordinaciju i kooperaciju svih segmenata u logističkom lancu koji vodi do uvek bolje presude a sve u skladu sa Demingovim točkom kvaliteta.

Preduzeće raspolaže potrebnom aparatutom za izvođenje, simulaciju sudara, i merenje rezultata /svi evropski softweri za simulaciju saobraćajnih nezgoda/ Carat 3.0: Carat 4.0; PC Crash 5.2 – 8.0; Virtual Crash 2.2, akcelerometar XL meter, brze i obične kamere, Audatex; DAT/.

Radove u vezi analize sudara možete videti na strani Stručni radovi.

Rezultati analize sudara

Fotografije: eksperiment sudara.

Grafikoni: XL meter1 | XL meter2 | XL meter3

Fotografije: Brze kamere 1 | Brze kamere 2