O nama

Centar za veštačenja i procene okuplja sudske veštake sa bogatim iskustvom koji su birani na osnovu kriterijuma stručnosti, savesnosti, a pre svega na osnovu moralnog kriterijuma. Članovi i saradnici Centra raspolažu fundusom znanja i iskustva koji može odgovoriti svakom zahtevu klijenta i svakoj životnoj situaciji, pre svega zbog multidisciplinarnog pristupa i timskog rada.

Istorijat

Organizaciona forma traje od 13.09.1991.god. kada je registrovano privatno preduzeće "VP-BIRO ZA VOZILA" sa potpunom odgovornošću u Novom Sadu, JNA br 45 (sada Jevrejska 19) sa brojem rešenja Fi-2769/91 i to za :

- Usluge sudskih veštaka
- Ostale nenapomenute usluge

- Obučavanja za druga druga stručna zanimanja i veštine i to: sticanje zvanja obavljanja poslova procenitelja šteta na vozilima i upravljanje motornim vozilima.
- Zastupanje kao privatna praksa (osim advokatske) i druge nenapomenute usluge i
- Posredovanje

Osnovni zadatak je bio na pružanju usluga na proceni štete iz osnova osiguranja autoodgovornosti i naplati šteta kako kod domaćih tako i kod inostranih osiguravajućih kuća. Ovo je naročito došlo do izražaja u vreme blokada kada je bila prekinuta bilo kakva veza sa inostranstvom.

Takođe, u to vreme se osniva puno osiguravajućih kuća koje nisu posedovala procenitelje te se pojavila potreba za obuku procenitelja koja je obavljena od strane ’’VP BIRO’’-a za potrebe raznih osiguravajući kuća.

Za potrebe Poreske uprave Opštine Novi Sad vršena je procena vrednosti vozila u prometu, naplata poreza i registracija vozila za novog vlasnika.

Dana 01.09.2007.god registruje se Centar za veštačenja i procene prvo kao PR, a potom 18.08.2008.god i kao društvo sa ograničenom odgovornošću (CVP Centar za veštačenja i procene doo).

Nakon toga dolazi do širenja poslovnih delatnosti i okupljanja šireg tima sudskih veštaka sa bogatim iskustvom.

Osim osnovne delatnosti, Centar se bavi i naučnim i istraživačkim radom, objavljuje stručne radove na svim značajnijim stručnim seminarima u regonu, organizuje eksperimente sudara motornih vozila, vrši zastupanje i obuku za korišćenje softvera za simulaciju saob.nezgoda i dr.

Ministarstvo pravde R. Srbije svojim Rešenjem broj 740-05-00221/2011-03 upisuje u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja CVP Centar za veštačenja i procene doo.