XL meter

Centar za veštačenja i procene koristi softvere za simulaciju saobraćajnih nezgoda (Virtual Crash, PC Crash i Carat), baze podataka za procenu vrednosti i nastale štete na vozilima /Audatex, DAT/, u primenu je uveo i uređaj za merenje usporenja i ubrzanja na motornim vozilima, liftovima i svim drugim mobilnim sredstvima sa softverom za obradu podataka:

XL meterTM Pro

Uređaj meri usporenja i ubrzanja u realnim uslovima sa mogućnošću direktne softverske dimaničke implementacije izmerenih podataka u samu simulaciju sudara u softverski paket Virtual Crash 2.2.

Ovo je trenutno najpreciznija metoda utvrđivanja postignutog usporenja (kočionog koeficijenta) u realnim uslovima pri čemu se eliminišu sva teoretska i praktična ograničenja konvencionalnih uređaja za ispitivanje kočnica koji se baziraju na valjcima.

Moguća su merenja podužnih i bočnih ubrzanja i usporenja (u krivinama) u opsegu -20 m/s2 ... + 20 m/s2.

Uz pomoć pratećeg softvera moguća je detaljna analiza kretanja vozila po raznim parametrima (brzina, pređeni put, vreme, ubrzanje, MFDD).

Uređaj se može upotrebiti na licu mesta u toku uviđaja, kada je vozilo nakon sudara u voznom stanju, za merenje usporenja, što daje mogućnost nesumnjivog određivanja brzine kretanja vozila kada postoje vidljivi tragovi kočenja. Posebno je to važno prilikom sudara motornih vozila sa pešacima i vozilima sa jednim tragom. Takođe, već smo proverili verodostojnost rezultata merenja kočnica na valjcima na tehničkom pregledu za jedan broj veštačenja za autobuse za gradski saobraćaj.

Uređaj, realnije nego do sada, omogućava korišćenja parametara podužnog usporenja i ubrzavanja, kao i poprečnih, prilikom kretanja kroz krivine, prilikom promene saobraćajnih traka ili izmicanja, u saobraćajno-tehničkim veštačenjima.

To znači da smo tokom korišćenja XL metarTM Pro razvili i konkretni osećaj šta je to npr. usporenje od 2,5; 4,5; ili 7,5 (m/s2), kao i šta je to npr. 2 ili 4,5 (m/s2) bočno ubrzanje u krivinama u funkciji brzine kretanja vozila i dr.

illustration 1

Dijagramski prikaz izveštaja brzina, put, vreme, podužno i poprečno usporenje ili ubrzanje koje je izvedeno na suvom umereno hrapavom asfaltnom zastoru sa toplim ABS kočnicama Opel Zafire 2.0 DTI:

  • Brzina 68,34 (km/h)
  • Put kočenja 30,68 (m)
  • Vreme kočenja 2,83 (s)
  • Srednje maksimalno usporenje MFDD 7,63 (m/s2)

illustration 2

illustration 3