Centar je nastao sa ciljem da okupi stalne sudske veštake raznih struka (saobraćajne, mašinske, građevinske, poljoprivredne, ekonomske itd.) koji izrađuju sudska i vansudska veštačenja iz predmetnih oblasti te procenjuju vrednosti i štete na materijalnim dobrima uključujući i procene vrednosti kapitala.
Centar za veštačenja i procene ostvaruje tehnološko, tehničko i informaciono liderstvo jer zahvaljujući svojoj posvećenosti poslu i saradnji sa institucijama iz EU raspolaže najnovijim znanjima i informacijama iz oblasti veštačenja i procena. Veštačenja su jasna i tehnički kvalitetno urađena što daje poseban vizuelni identitet.