Procena vrednosti teretnih vozila / autobusa

˝CVP Centar za veštačenja i procene˝ doo vrši procene vrednosti teretnih vozila i autobusa koje su neophodne radi uspostavljanja založnog prava kod Ministarstva građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja u cilju dobijanja Licence u skladu sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju.

Više informacija možete dobiti na telefone 021/66-19-436 i 063/549-110.


Digitalna forenzika
Bosch CDR "Crash Cube"Centar je nastao sa ciljem da okupi stalne sudske veštake raznih struka (saobraćajne, mašinske, građevinske, poljoprivredne, ekonomske itd.) koji izrađuju sudska i vansudska veštačenja iz predmetnih oblasti te procenjuju vrednosti i štete na materijalnim dobrima uključujući i procene vrednosti kapitala.
Centar za veštačenja i procene ostvaruje tehnološko, tehničko i informaciono liderstvo jer zahvaljujući svojoj posvećenosti poslu i saradnji sa institucijama iz EU raspolaže najnovijim znanjima i informacijama iz oblasti veštačenja i procena. Veštačenja su jasna i tehnički kvalitetno urađena što daje poseban vizuelni identitet.