Građevina

Članovi Centra su stalni sudski veštaci građevinski inženjeri nisko- i visokogradnje sa višedecenijskim iskustvom i poseduju profesionalne licence inženjerske komore Srbije.

Centar se bavi građevinskim veštačenjima svih vrsta u visokogradnji i u niskogradnji kao npr:

illustration 1

Utvrđivanje:

- stepena izvedenih radova
- kvaliteta radova i ugrađenog materijala
- propusta izvođača / investitora
- vrednost radova

illustration 2

Analiza:

- ugovornih odnosa
- građevinskog dnevnika
- kontrola obračunskih listova građevinske knjige

illustration 3

Centar vrši procene vrednosti nekretnina poštujući međunarodno priznate pristupe proceni za sudove i banke na našem prostoru, a sa najvećim postoje i ugovorni odnosi.