Kontakt

Ukoliko želite da nas kontaktirate možete to učiniti na sledeći način

Centar za veštačenja i procene

Jevrejska 19, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel/fax: +381 (0)21 6619 436
Email: office@vestacenja.co.rs

Za oblast saobraćaja, softwera, merenja usporenja
Dr. Ištvan Bodolo dipl.ing.saob.
Email: ibodolo@vestacenja.co.rs
Tel: +381 (0)63 516 597

Za oblast mašinstva i procene štete
Tibor Bodolo dipl.ing.maš.
Email: tbodolo@vestacenja.co.rs
Tel: +381 (0)63 549 110

Za oblast ekonomije i procene vrednosti kapitala
Vjekoslav Posavac dipl.oec.ing.maš.
Tel: +381 (0)64 189 5248