Digitalna forenzika
Bosch CDR "Crash Cube"Virtual Crash 3.0

Obaveštavamo vas da je počela prodaja osavremene verzije softvera za simulaciju saobraćajnih nezgoda Virtual Crash 3.0. Za vlasnike varijante 2.2 važi doplata od 800 € a za one koji ne poseduju V Crash 2.2 cena iznosi 2.450€ za fizička lica, dok za institucije cena iznosi 3.700€, odnodno u varijanti doplate 1200€.

U svim varijantama kupovine, cena je uvek ista!

Ako se opredelite za kupovinu možete kontaktirati Bodolo Kingu (kingaron [at] neobee [tačka] net ili ddruzetic [at] vestacenja [tačka] co [tačka] rs), u tom slučaju, po želji, obavićemo kratku obuku.

Obaveštavamo Vas da će se krajem septembra meseca u Novom Sadu održati jednodnevno savetovanje sa obukom i izvođenejm realnog sudara nakon čega će se izraditi simulalcije sudara uz pomoć V Crash 3.0 kako bi se verifikovao softver.

Centar je nastao sa ciljem da okupi stalne sudske veštake raznih struka (saobraćajne, mašinske, građevinske, poljoprivredne, ekonomske itd.) koji izrađuju sudska i vansudska veštačenja iz predmetnih oblasti te procenjuju vrednosti i štete na materijalnim dobrima uključujući i procene vrednosti kapitala.
Centar za veštačenja i procene ostvaruje tehnološko, tehničko i informaciono liderstvo jer zahvaljujući svojoj posvećenosti poslu i saradnji sa institucijama iz EU raspolaže najnovijim znanjima i informacijama iz oblasti veštačenja i procena. Veštačenja su jasna i tehnički kvalitetno urađena što daje poseban vizuelni identitet.

Ekonomija

Sudska i vansudska veštačenja, procene vrednosti kapitala, aktuarska veštačenja

Saobraćaj

Sudska i vansudska veštačenja, cenzorske usluge, zastupanje i obuka za korišćenje softwera

Mašinstvo

Sudska i vansudska veštačenja, procene vrednosti, procene štete, utvrđivanje uzroka požara na vozilima

Građevina

Sudska i vansudska veštačenja, procene vrednosti, procene štete, legalizacija, konverzija, energetska efikasnost

Poljoprivreda

Sudska i vansudska veštačenja, procene vrednosti